Decoupage a servítková technika

NÁKUPNÝ KOŠÍK
Spolu:
0.00 €
 Produktov:
0
Zobraziť obsah košíka

Ochrana osobných údajov

 

IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. č.: 200803855.

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v "Poznámke k objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

Prevádzkovateľ internetového obchodu MagicHobby.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov".

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu MagicHobby.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

 

Ochrana osobných údajov

Spracovnie sobných údajov je založené na súhlase dotknutých osob pre účely vybavenia objednávky, registrácie zákazníka, spracovanie účtovných a daňových dokladov, marketingu, komunikácie so zákazníkom, doručenia zásielky.

 

TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

 •  Správcom Vašich osobných údajov je:

  • Eva Müllerová

  • Gagarinova 16, 962 23 Očová Slovenská republika

  • IČO: 35 194 995 (zapísaná: č. OŽP-G/200700388-2 č. živnostenského registra 611-8808

  • DIČ: 11039315255

  • IČ DPH: SK 1039315255

  • (ďalej len "správca")

 • Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce:

  • adresa pre doručovanie: Gagarinova 16, 962 23 Očová, Slovenská republika

  • adresa elektronickej pošty: magichobby@gmail.com

  • telefón: +421 907 169954

 • Správca je prevádzkovateľom e-shopu: www.magichobby.sk

 • Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie  Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

 

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Osobné údaje - v rozsahu v akom boli poskytnuté v súvislosti s vystavenou objednávkou, pripadne registráciou v e-shope www.magichobby.sk :

  • meno a priezvisko

  • e-mailová adresa

  • telefónne číslo

  • fakturačná adresa a doručovacia adresa

  • IP adresa

 • Účelom spracovania Vašich osobných údajov:

  • vybavovanie objednávok

  • registrácia zákazníkov (nepovinná) na www.magichobby.sk

  • spracovanie danových dokladov

  • zaúčtovanie dokladov do účtovníctva

  • e-mailová komunikácia so zákazníkmi

  • poskytnutie osobných údajov dopravcovi (doručovaním zásielok zákazníkom)


 

 • Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

       

DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 1 kalendárny rok, Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

 • dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.): daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy: Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 431/2002 Zb., o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy.

 

 ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy:

.GLS General Logistics Systems Slovakia, s.r.o. (prepravca zásielok)

  • Slovenská pošta, a.s. (prepravca zásielok)

 

SUBJEKTU ÚDAJOV

 • Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu:  

  • prístup k Vašim osobným údajom

  • právo na opravu Vašich osobných údajov

  • vymazanie Vašich osobných údajov

  • prípadne obmedzenie spracovanie Vašich osobných údajov

  • právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov

  • právo na prenosnosť Vašich osobných údajov na iného správcu

  • právo na odvolanie súhlasu

 

 • Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emailu: magichobby@gmail.com

 • Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo , alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

 • Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom :   25.05.2018